Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieVarovné signaly

 

Vážení čitatelia,

 

 

položili ste si niekedy otázku pri počutí sirény, čo to vlastne znamená? Ak nie, tak tu je  vysvetlenie.

 

 

Čo znamená, keď zaznie siréna?

(Varovné signály)

 

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:

 

1/   hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,

2/   podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,

3/   počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hláse­ním obecného (mestského) rozhlasu.

 

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 

VŠEOBECNÉ OHROZENIE

dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej uda­losti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

OHROZENIE VODOU

šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo  koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhla­suje signálom KONIEC OHRO­ZENIA dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní roz­hlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí.

Kolísavým tónom sirén v trva­ní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz vzdušný poplach.

 

PRESKÚŠANIE prevádzky­schopnosti systémov varova­nia obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom in­formovaní obyvateľstva o čase skúšky.

 
Dôležité telefónne kontakty:
 

T I E S Ň O V É   Č Í S L A

112

Jednostné európske číslo

tiesňového volania

150

Hasičský záchranný zbor SR

155

Záchranná zravotná služba

158

Policajný zbor

VYUŽÍVAJ LINKU 112, LEN AK NAOZAJ POTREBUJEŠ POMOC
D ô l e ž i t é   č í s l a

159

Mestská / Obecná Polícia

18300

Horská záchranná služba

18155

Vrtulníková záchranná služba

046/5421697

Banská záchranná služba

 
VTU a KM MV SR Slovenská Ľupča,  Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom,  

 

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.