Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieEvakuácia

 

Važení čitatelia,

 

      v dvoch predchádzajúcich pokračovania Projektu CO obyvateľstva sme si povedali o možnom vzniku mimoriadnej udalosti, na ktorú sme boli vopred resp. v čase jej vzniku upozornení varovacou sieťou sirén, /obecný rozhlas/, v čase kedy sa človek alebo skupina ľudí môže dostať do stavu tiesne a máme možnosť volať linku 112. V tých závažnejších prípadoch kedy je vyhlásená mimoriadna situácia napr.  ohrozené obydlia vplyvom povodňových záplav / spadnutie SUPERCELY – spadnutie obrovského množstva vody na koncentrované úzko vyprofilované územie /, svahové deformácie, únik nebezpečných látok, veterné smršte, snehové závaly a ich narastajúca intenzita, kde dochádza k bezprostrednému ohrozeniu na životoch, môže viesť až k evakuácii obyvateľstva organizovanej špecializovanými resp. profesionálnymi pracovníkmi obcí a útvarmi CO a KR /evakuačné komisie/. A tu sa nám vynárajú niektoré otázky. Viem aké potrebné úkony mám vykonať? Ako sa správať? A hlavne, čo pri opustení ohrozeného územia si mám so sebou zobrať? V nasledujúcich riadkoch Vám  predkladáme niekoľko rád a zásad.

Čo robiť pri evakuácii?

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vy­hlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného ča­sového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

AKÉ NEVYHNUTNÉ OPATRENIA VYKONAŤ  PRED EVAKUÁCIOU?

          Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.

          Vypnúť kúrenie.

          Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.

          Odpojiť anténne zvody.

          Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).

          Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.

          Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.

          Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.

          Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.

 

DODRŽIAVAŤ POKYNY PRACOVNÍKOV ZABEZPEČUJÚCICH   EVAKUÁCIU !!!

 

EVAKUAČNÁ   BATOŽINA /úkrytová/

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť: dospelé osoby– 50 kg na jednu osobu, u detí– 25 kg na jednu osobu.

Odporúčaná evakuačná batožina /úkrytová/ :

          osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,

*         osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

*         základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,                                                                                     

*         predmety dennej potreby a osobnej hygieny,

*         vreckovú lampu, sviečku, zápalky,

*         prikrývku, spací vak,

*         náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,

*         ďalšie nevyhnutné osobné veci,/ toaletný papier, igelitové vrecúška, špagát, prikrývka hlavy, dýchacie rúška, prípadne auto lekárnička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý dokument aj s obrázkami na stiahnutie májdete TU.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.