Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieOdporúčaná činnosť starostu obce pri mimoriadnych udalostiach

KaŽdodenná súČasŤ nášho Života

T ý k a  s a  t o  n á s  v š e t k ý c h

 

          Vážení občania,
 

      už vyše roka sa stretávate vo Vašich mestských novinách s témami civilnej ochrany obyvateľstva. Témami, ktorých ústrednou témou bola a je ochrana životov, zdravia a majetku pred účinkami mimoriadnych udalostí a následných činností osôb, resp. skupiny osôb, ako prvotných ochranných opatrení. Ale v pozadí, v samospráve v náväznosti na príslušné štátne orgány, prebieha administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť. A preto si dnes priblížme činnosť starostu obce/predsedu krízového štábu obce/ v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

 

      Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 

Prijať a zaznamenať informácie o vzniku mimoriadnej udalosti – od: občan, PO, FO – Podnikateľ, PZ, odbor CO a KR, HaZZ,

 • Overiť informácie o mimoriadnej udalosti
 • Čas a miesto vzniku mimoriadnej udalosti
 • Druh, rozsah a účinky mimoriadnej udalosti
 • Zdroj a spôsob podania informácie

 

Posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení

Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby

Informovať odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ, koordinačné stredisko IZS – 112, tzv. prvotné hlásenie

Aktivovať vlastné sily a prostriedky /napr. miestne jednotky civilnej ochrany/

Zabezpečiť priebežný monitoring miesta mimoriadnej udalosti za účelom :

 • Upresnenia rozsahu mimoriadnej udalosti
 • Určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov
 • Potreby vyžiadania zložiek IZS, prípadne ozbrojených síl SR
 • Usmernenia veliteľa zásahu
 • Potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie

 Zvolať krízový štáb obce a určiť riadenia s cieľom :

 • Prerokovať možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne evakuácie obyvateľstva
 • Vydať príkazy k organizácii a riadeniu záchranných prác, uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti,
 • Zabezpečenie postihnutého obyvateľstva
 • Organizovať a riadiť záchranné práce v spolupráci s veliteľmi zložiek IZS a veliteľom zásahu
 • Predkladať pravidelné informácie na ObÚ každý deň k 6,00 hod do 7,00 hod a k 18,00 hod do 19,00 hod
 • Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác
 • Spolupracovať s ObÚ – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Životného prostredia

 

Zabezpečiť informačný tok na obvodný úrad v zmysle Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO.

Po ukončení záchranných prác uplatniť si náhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami v zmysle

Vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade povodňových záchranných prác v zmysle

 Vyhlášky MŽP č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové

 zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.

 

VTU KM a CO MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom, pokračovanie na budúce

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.