Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

Prihlásenie



Jadrová elektráreň

 

 

KaŽdodenná súČasŤ nášho Života

T ý k a  s a  t o  n á s  v š e t k ý c h

 

Vážení občania,

     dnešná téma projektu civilnej ochrany obyvateľstva je aktuálna v spojitosti s plánmi ochrany obyvateľstva v súvislosti s ohrozením obyvateľov v pásme ohrozenia jadrových elektrární Mochovce alebo Jaslovské Bohunice. Je to oblasť na, ktorú sa nesmie zabúdať a musíme byť neustále pripravení. Minuloročné nešťastie a skúsenosti v jadrovej elektrárni vo Fukušime nám dávajú za pravdu, i keď príčina nešťastia vo Fukušime sa v našich zemepisných šírkach nemôže vyskytnúť – cunami.

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ

     Jadrová elektráreň je zariadenie, kde dochádza k premene tepelnej energie na elektrickú energiu. Zdrojom tepla je štiepenie jadrového paliva – uránu v reaktore. Celý proces vzniku tepla, výroby pary na pohon turbín a ochladzovania pary prebieha v troch navzájom oddelených okruhoch.

     Primárny okruh tvorí reaktor, chladiace slučky s hlavnými uzatváracími armatúrami, cirkulačnými čerpadlami a parogenerátormi, ktoré oddeľujú primárny a sekundárny okruh. Hlavnou funkciou primárneho okruhu je odvádzať teplo vznikajúce v jadrovom palive, zohrievať vodu na sekundárnej strane parogenerátora a zadržiavať rádioaktívne látky vznikajúce pri štiepení.

     Sekundárny okruh tvoria turbíny s generátormi, parovody, kondenzátory a pomocné okruhy. Hlavnou funkciou sekundárneho okruhu je výroba pary pre pohon turbín s generátormi na výrobu elektrickej energie.

     Tretí okruh je okruh chladiacej vody, ktorý tvoria potrubia, cirkulačné čerpadlá chladiacej vody a chladiace veže. Hlavnou úlohou okruhu chladiacej vody je ochladzovať v kondenzátoroch paru vychádzajúcu z turbín a premieňať ju znovu na vodu.

     Všetky zariadenia primárneho okruhu sú umiestnené v ochrannej obálke – hermetickej zóne, ktorej hlavnou úlohou je zadržať rádioaktívne látky.

                                               BEZPEČNOSŤ JADROVEJ   ELEKTRÁRNE

     Jadrové elektrárne majú systém bezpečnostných bariér, ktorých úlohou je viacnásobné oddelenie jadrových materiálov od životného prostredia.    

Bariéry:

  • Matica paliva
  • Obal palivových prútikov
  • Stena komponentov primárneho okruhu
  • Kontejnment -je jednou zo 4 bariér zabraňujúcich úniku rádioaktívnych látok do okolia

    Ochrana bariér počas prevádzky je zabezpečená nepretržitými kontrolami a meraním, ako aj dodržiavaním predpisov.

    Spoľahlivosť každej bariéry je vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia všetkých bariér a únik rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.

     Ak by aj napriek tomu takáto porucha vznikla, na ochranu zamestnancov elektrárne a obyvateľov v okolí sa bude postupovať podľa vopred vypracovaných havarijných plánov.

                                                             RADIAČNÁ    UDALOSŤ 

    Pojem radiačná udalosť vyjadruje skutočnosť, že na jadrovej elektrárni došlo alebo môže dôjsť k súčasnému porušeniu viacerých ochranných bariér, možným únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

 

                      Ako sa chrániť pred rádioaktívnymi látkami

    Pri udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok môže dôjsť k vnútornej a vonkajšej kontaminácii. Sú prijímané nasledovné ochranné opatrenia 

  •  ukrytie
  • použitie jódových tabliet
  • ochrana povrchu tela a dýchacích ciest
  • evakuácia

    Účinným a najdôležitejším spôsobom ochrany pred rádioaktívnymi látkami je ukrytie. Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú uzavreté, murované priestory.

    Ďalším významným opatrením je jódová profylaxia. Vhodným načasovaním užitia jodidu draselného sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze.

   Účelom improvizovanej ochrany dýchacích ciest je zníženie dávky spôsobenej inhaláciou škodlivých látok resp. rádioaktívnych látok. Dýchacie cesty si chráňte vždy pri pohybe v otvorenom priestore napr. cestou k evakuačným vozidlám, uzatvorením hospodárskych budov atď. Prehľad účinnosti jednotlivých prostriedkov, doporučených na improvizovanú ochranu dýchacích ciest:

 

               Použitý prostriedok :                                    Počet vrstiev:                              Účinnosť:

               Toaletný papier (rolovaný)                               3                                          91,4 %

               Vreckovka (bavlna)                                     pokrčená                                  88,1 %

               Uterák                                                               1                                         73,9 %

    Evakuácia je najúčinnejším opatrením k zaisteniu ochrany obyvateľstva. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území. Ochranné opatrenia vyhlasuje starosta obce alebo primátor mesta.

 

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

Koniec prvej časti projektu civilnej ochrany obyvateľstva  

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.