Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

Prihlásenie



Aktivity v MŠ

September - Meduška medzi deťmi

   To som ja: meno, priezvisko, bydlisko, spoznávenie priestorov MŠ, predmety dennej potreby

   Moja rodina: práca rodičov doma a v zamestnaní, súrodenci, starí rodičia

   Bezpečne do MŠ: orientácia v priestore, dopravné prostriedky, značky, spoznávanie geometrických tvarov

 

Október - Jeseň pani bohatá

   Meduška spoznáva poklady z ovocnej a zeleninovej ríše: ovocie, zelenina

   Meduškina farebná jeseň: farby, stromy, listnaté, ihličnaté kríky

   Meduška a počasie: počasie, ročné obdobia

 

November - Meduška cestovateľka

   Náš domov- Slovensko: moja dedina, významné budovy v obci, najbližšie mestá a obce

   Putovanie po slovensku: hlavné mesto, štátne symboly

   Cesta okolo sveta: spoznávanie rozmanitosti sveta- ostatné svetadiely a život v nich

   Meduška vo vesmíre: vesmír a jeho tajomstvá, časové vzťahy- deň, týždeň, rok, číselný rad do 10

 

December - Meduškine zimné radovánky

   Mikuláš príde medzi nás: priblížoť sviatok Mikuláša

   Zima- biely svet: rozlišovať prírodné javy

   Meduškine vianočné tajomstvá: vianočné svietky a tradície v rodinách 

 

 

Január - Za hrsť zdravia

   Zdravá Meduška: ľudské telo, zobrazenie postavy, potraviny prospievajúce a neprospievajúce zdraviu, stav zdravia a choroby

   Hladné vtáčatá: poznávanie vtáctva a starostlivosť oň

   Od rána až do večera v lese: oboznamovanie sa so zvieracou ríšou, poznávanie stromov, počasia

 

Február - Kúzelná krabica

   Zvedavé očká spoznávajú: predmety slúžiace k hygiene, poznávať tvary, tvar, veľkosť, určovať počet

   Čo dokážu ručičky: ľudské činnosti

   Fašiangy, čas radosti, veselosti: ľudové tradície

 

Marec - Bol raz jeden život 

   Kniha, môj kamarát: vytvárať vzťah detí k knihe- básne, rozprávky, dramatizácia

   Spoznávame svoje telo: prehlbovať poznatky o ľudskom tele a vytvárať návyk ochrany zdravia, športy

   Sviatky jari: príroda, rozširovať poznatky a skúsenosti o zmenách v prírode, zvyky a tradície veľkej noci

 

Apríl - Mediškina jar

   Pesničky v korunách stromov: objavovanie súvislostí, medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou  

   Zvieratká a ich mláďatká: domáce a hospodárske zvieratá, úžitok a spôsob života  

   Meduška záhradníčkou: ochranársky vzťakh k prírodnému prostrediu a návyky starostlivosti o prírodu, rozlišovať záhradné a izbové kvety

Máj - Meduška daruje srdiečko

   Moja mama rada ma má: význam starostlivosti o rodinu

   Chrobáčiky na prechádzke: čo žije na lúke- svet hmyzu

   Život v lese pri vode: význam počasia z hľadiska užitočnosti pre prírodu, rozlišovať zložky živej a neživej prírody

 

Jún - Mediškine letné dni

   MDD- čas detskej radosti: hry, súťaže

   Meduška vZOO: poznať svet zvierat- safari

   Meduškine vedomosti: čo už viem...

   Meduška sa teší do školy: zhrnutie poznatkov

  

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.