Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1276, kedy mala názov Berzenche, ktorý bol odvodený od množstva briez, ktoré sa tu nachádzali. Názvy obce sa postupne menili: z roku 1277 je písomne doložený názov Berzencze, z roku 1773 Breznitz, z roku 1808 Březnice, z roku 1863 Berzence, v roku 1907 sa premenovala na Barsberzence a až v roku 1920 dostala obec súčasný názov Tekovská Breznica.
V roku 1276 patrila obec opátstvu v Hronskom Beňadiku, od 16. storočia Ostrihomskému arcibiskupstvu, od roku 1776 banskobystrickému biskupstvu. Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 obec patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žarnovica, kraj Banskobystrický.

V Tekovskej Breznici sa nachádza hrad, ktorý dal pravdepodobne postaviť ostrihomský arcibiskup, pravdepodobne pred tatarským vpádom a prvýkrát sa o ňom píše až v roku 1273. Iný zdroj uvádza, že hrad pravdepodobne postalivi beňadickí mnísi na majetku opátstva a asi neprávom ho odňal ostrihomský arcibiskup, lebo už v roku 1277 opát Martin zo Sv. Beňadika sa dožadoval, aby hrad bol vrátený.

 

Hrádok

 

Pri pátraní po vzniku obce Tekovská Breznica, prichodí nám na základe doposiaľ zisteného siahať hlbšie do histórie i keď osudy obce sú podobné s históriou hradu. Nestačí iba spájať existenciu obce s existenciou hradu, čiže opierať sa o pramene siahajúce do 10. a 11. storočia. Možno predpokladať, že na území dnešnej obce žili a pracovali ľudia, ktorí na Sokolej skale vybudovali hrádok a museli mať zámer, ku ktorému im slúžil. Osídlenie Tekovskej Breznice možno teda datovať do príchodu Slovanov do Stredného Pohronia v 6. až 8. storočí. Potvrdzujú to aj archeologické nálezy zo sídliska Krivín pri Psiaroch a na zámčisku pri Novej Bani. Hodnoverná správa o osídlení Tekovskej Breznice nie je preukázaná a čaká na vyriešenie. Z doterajších poznatkov z osídlenia Slovenskej Brány možno usudzovať, že s jej osídlovaním súvisí aj osídlovanie Tekovskej Breznice. Keď kráľ Gejza I. v roku 1075 obdaroval Svätobeňadické opátstvo pozemkami v Breznickom chotári, čím sa tieto na dlhé obdobie stali majetkom opátstva. V roku 1209 sa obec nespomína, ale existovala už pred Tatarským vpádom, po ktorom ju zabral Ostrihomský arcibiskup Filip. Podľa prameňov "Dejiny Tekovskej Breznice" bola obec Breznica v roku 1295 zničená Kozmovým synom Lampertom, ale podľa A. Szenaszyho obec zničil Kozma, syn Lamperta. Je na historikoch, ktorý z nich bol otec a ktorý syn. Majetkové spory sa naďalej vliekli až do roku 1375. Vyriešilo ich rozhodnutie pápeža Gregora XI a tým bol nárok Ostrihomského arcibiskupa Tomáša na Breznicu uznaný za oprávnený a mnísi zo Svätého Beňadika spornú obec Breznicu museli z držby vypustiť. Územie pôvodnej osady Brezinche bolo časťou Tekovskej župy, ktorá vznikla za panovania kráľa Štefana I. Sídlo Tekovskej župy do roku 1561 bolo v Starom Tekove. Pre nepokoje a vojnu s Turkami bolo sídlo župy preložené do Topoľčianok.

V roku 1645 obce Breznicu zachvátila morová nákaza. Obyvateľstvo bolo ňou veľmi zdecimované. V roku 1709 obec Breznicu opäť zachvátila morová nákaza a táto sa do roku 1714 rozšírila do celokrajovej nákazy. Mor na Breznicu pravdepodobne priniesli vojaci, ktorí prišli na dovolenku. Nákaza bola taká prudká, že v niektorých dňoch zomrelých nestačili pochovávať. Moru padlo za obeť 60 obyvateľov obce. Títo boli pochovaný už v terajšom cintoríne, v oblasti dnes stojaceho dreveného kríža a na východ od neho. Napriek tak strašnewj epidémii už v roku 1720 žilo v obci podľa zachovaných písomností 44 daňovníkov.

V 17. storočí sa v obci nachádzalo okrem sedliakov gazdov aj 25 chalupníkov želiarov a 6 nechalupníkov želiarov. Popri týchto boli ešte 2 zemianske kúrie po 6 domoch. Domy sa pravdepodobne nachádzali na mieste dnešnej Ulice. Z jednej strany ich ohraničoval breh z následnými roľami nazývanými Nad majerom. Jedna kúria patrila rodine Pier - Píryovcov. Druhá kúria patrila rodine Kazi a nachádzala sa v strede obce, dnes popisné číslo 294. Stavba je dodnes zachovalá a po rodine Schlessinger bola odkúpená rodinou Balážovou. Majetok od rodiny Kazi kúpila rodina Medveczky.
 

vyvoj_poctu_obyvat_graf.png
vývoj počtu obyvateľstva


Školstvo:
Významnou stavbou každej obce je škola, šíriaca medzi pospolitým ľudom vzdelanie a tým aj kultúru. Najstaršia správa o tunajšej škole sa zachovala z r. 1601. Ale jej založenie musí byť skoršie, lebo rád benediktínov bol školským rádom a obec bola ich majetkom od r. 1530. Rímskokatolícka škola postavená r. 1790 v r. 1856 vyhorela. Stavba bola v r. 1857 znovupostavená a zväčšená. Na prelome 19. a 20. stor. tu pôsobil učiteľ Jozef Tománek. Neskôr budova slúžila rôznym účelom vyhorela r. 1923 a v r. 1924 bola zbúraná. V r. 1904 bola postavená budova štátnej školy, ktorá bola viackrát rozširovaná. V roku 1969 sa začalo s výstavbou novej školy, ktorá bola dokončená v r. 1973. V bývalej škole získal priestory MNV dnes OcÚ, knižnica a pošta.
V r. 1960 bola v obci otvorená materská škola v priestoroch upravenej hospodárskej budovy a v r. 1989 bola odovzdaná do užívania nová budova materskej školy, z ktorej je dnes domov sociálnych služieb OÁZA.


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka